Movie podpis

Jméno: Heslo: | Registrace

Pravidla

Pravidla vztahující se na všechny uživatele stránek

Tento program včetně jeho grafické podoby, struktury a banneru je autorským dílem. Vykonavatelem těchto práv je Jaa(c). Jakékoliv užití na warforu (zejména šíření, sdělování veřejnosti, rozmnožování) se řídí následujícími pravidly. Užití v rozporu s těmito pravidly je neoprávněným zásahem do autorských práv a má za následek smazání uživatelského učtu. Opakované porušení těchto pravidel bude řešeno individuálně.

Mimo servery warforum.cz lze podpis využívat libovolně.

Autor neodpovídá za funkčnost programu a nenese odpovědnost za škodu, způsobenou tímto programem.

Pravidla vztahující se pouze na využívání na serverech warforum.cz

Uživatelé, využívající tento program jsou povinni se na těchto stránkách registrovat pod nickem, který je shodný s nickem, který používají na warforu.

Banner mají v rámci warfora povoleno užívat tyto skupiny uživatelů:
držitelé hodností Administrátor, Warez moderátor, Moderátor, W.A.R. Uploader, W.A.R. Winner, W.A.R. Cleaner, V.I.P., W.A.R. Leader, W.A.R. Primus, W.A.R. Helper, W.A.R. Linker

Pokud uživatel přestane být členem kterékoliv z výše uvedených skupin a nestane se zároveň členem jiné z těchto skupin, je povinen banner ze svého podpisu neprodleně odstranit.

Autor programu je oprávněn bez upozornění smazat uživatelský účet, porušující výše stanovená pravidla.

Autor programu je oprávněn po upozornění smazat účet uživatele, který patří do jedné či více z výše uvedených uživatelských skupin.

Autor programu může povolit užívání programu i uživatelům warfora, nespadajícím do žádné z výše uvedených uživatelských skupin.

Vytvořil Jaa(c), hosting zajišťuje OneBit.cz. Využívání stránek se řídí pravidly!